Home » Tư vấn xây dựng biệt thự » CẤU TẠO VÀ VAI TRÒ DẦM + GIẰNG MÓNG NHÀ BIỆT THỰ

CẤU TẠO VÀ VAI TRÒ DẦM + GIẰNG MÓNG NHÀ BIỆT THỰ

Rate this post

CẤU TẠO VÀ VAI TRÒ DẦM + GIẰNG MÓNG NHÀ BIỆT THỰ

DẦM + GIẰNG MÓNG LÀ GÌ ?

 1. LÀ KẾT CẤU NẰM THEO PHƯƠNG NẰM NGANG NGÔI NHÀ.
 2. LÀ CÓ HÌNH CHỮ NHẬT , HÌNH THANG HOẶC HÌNH CHỮ NHẬT.
 3. LÀ VỊ TRÍ  PHỤ THUỘC VÀO VỊ TRÍ TƯỜNG.
 4. LÀ TẠO SỰ LIÊN KẾT GIỮA CÁC MÓNG VÀ TĂNG ĐỘ VỮNG CHẮC CHO HỆ KHUNG NGÔI NHÀ.
TÌM HIỂU VỀ CẤU TẠO - VAI TRÒ GIẰNG MÓNG CHO BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI-1
TÌM HIỂU VỀ CẤU TẠO – VAI TRÒ GIẰNG MÓNG CHO BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI -1

VAI TRÒ VÀ CHỨC NĂNG CỦA DẦM + GIẰNG MÓNG LÀ GÌ ?

VAI TRÒ CỦA GIẰNG MÓNG :

 1. CHỐNG DẠN NỨT , CHỐNG THẤM.
 2. GIA CỐ GIÚP MÓNG VỮNG CHẮC HƠN , TĂNG CƯỜNG ĐỘ CỨNG CHO TOÀN HỆ VÀ GIẢM LỰC TÁC DỤNG LÊN CÔNG TRÌNH.
 3. TẠO NỀN MÓNG THỐNG NHẤT VÀ CHẶT CHẼ.
 4. ĐẢM BẢO ĐỘ BỀN VỮNG CỦA CÔNG TRÌNH.
 5. PHÂN BỐ ĐỀU TẢI TRỌNG MÀ NỀN MÓNG PHẢI GÁNH CHỊU TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG.
 6. CHỐNG XOAY , CHỐNG XÔ LỆCH Ở NÚT CỘT Ở ĐIỀU KIỆN KHÔNG PHÙ HỢP.

CHỨC NĂNG GIẰNG MÓNG :

 1. KẾT CẤU GIẰNG MÓNG SẼ NÂNG ĐỠ TƯỜNG BAO CHE HOẶC TƯỜNG NGĂN TRONG NHÀ TRUYỀN VÀO MÓNG.
 2. GIẰNG MÓNG CHỊU MOMEN CỦA CỘT , CỘT LỆCH TÂM CÀNG NHIỀU SO VỚI ĐÀI MÓNG THÌ MOMEN NÀY CÀNG LỚN.
TÌM HIỂU VỀ CẤU TẠO - VAI TRÒ GIẰNG MÓNG CHO BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI-2
TÌM HIỂU VỀ CẤU TẠO – VAI TRÒ GIẰNG MÓNG CHO THIẾT KẾ BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI-2

CẤU TẠO CHI TIẾT VÀ KÍCH THƯỚC CÁC LOẠI GIẰNG MÓNG

GIẰNG MÓNG THƯỜNG ĐƯỢC ÁP DỤNG 3 LOẠI MÓNG CHÍNH : MÓNG ĐƠN , MÓNG BĂNG , MÓNG BÈ.

 GIẰNG MÓNG ĐƠN :

 1. LÀ MỘT KHỐI ĐƯỢC TẠO THÀNH TỪ CỐT THÉP DÀY VÀ ĐỔ BÊ TÔNG TRỰC TIẾP VÀO BÊN TRONG.
 2. LÀ MÓNG ĐỠ CỘT HOẶC NHIỀU CỘT ĐỨNG SÁT NHAU MANG LẠI SỰ LIÊN KẾT BỀN VỮNG.
 3.  THƯỜNG ĐƯỢC SỬ DỤNG CHO BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI
 4. KÍCH THƯỚC  :  KÍCH THƯỚC CỦA DẦM MÓNG THƯỜNG LÀ : 300X700MM.

GIẰNG MÓNG BĂNG : 

 1. ĐƯỢC SỬ DỤNG KHÁ PHỔ BIẾN VÌ KHẢ NĂNG CHỊU LỰC TỐT ĐA DẠNG VÀ ĐỘ PHÙ HỢP CAO.
 2. ĐƯỢC CẤU TẠO BỞI LỚP BÊ TÔNG CÓ TÁC DỤNG LÓT MÓNG LÀM ĐẢM BẢO SỰ CHẮC CHẮN VÀ AN TOÀN CHO HỆ KẾT CẤU.

KÍCH THƯỚC : 

 •  KÍCH THƯỚC DẦM MÓNG THƯỜNG LÀ : 300(500-700)MM.
 • CHIỀU RỘNG MÓNG BĂNG VÀO KHOẢNG <1500MM.

GIẰNG MÓNG BÈ : 

 1. ĐƯỢC XÂY DỰNG CHO CÁC NỀN ĐẤT YẾU , CHỊU KHẢ NĂNG YẾU DÙ CHO THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH LÀ BỂ BƠI, CÓ TẦNG HẦM , KHO ,… NÊN GIẢI PHÁP NÀY KHÁ TỐT,GIÚP PHÂN BỐ ĐỀU TẢI TRỌNG VÀ TRÁNH ĐƯỢC SỰ SỤT LÚN CÔNG TRÌNH.
 2. KÍCH THƯỚC : KÍCH THƯỚC DẦM MÓNG THEO TIÊU CHUẨN : 300-700MM.

BỐ TRÍ KHÁC NHAU THEO MỖI LOẠI MÁY.

 • VÍ DỤ :
 1. CHIỀU CAO CHỌN THEO CHIỀU DÀI NHỊP.
 2. CHIỀU RỘNG CHỌN THEO CHIỀU CAO VÀ BỀ RỘNG TƯỜNG.
 • KHOẢNG CÁCH GIỮA 2 CỘT :
 1.  3-6M THÌ GIẰNG MÓNG HÌNH THANG HOẶC HÌNH CHỮ NHẬT.
 2. 10-12M THÌ GIẰNG MÓNG HÌNH CHỮ T.
TÌM HIỂU VỀ CẤU TẠO - VAI TRÒ GIẰNG MÓNG CHO BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI-3
TÌM HIỂU VỀ CẤU TẠO – VAI TRÒ GIẰNG MÓNG CHO BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI-3
 • CHÚ Ý : COS CỦA DẦM MÓNG SO VỚI COS CỦA NỀN THẤP HƠN 0.5M TRỞ LÊN ĐỂ TẠO LỚP CÁCH NƯỚC HỢP LÍ VÀ CHỐNG ĐỘ BIẾN DẠNG.

THIẾT KẾ TÍNH TOÁN GIẰNG MÓNG :

TÍNH ĐƯỢC CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG LÊN CẤU KIỆN ĐÓ,NỘI LỰC PHÁT SINH ,THỰC HIỆN ĐƯỢC PHÉP TOÁN KIỂM TRA VÀ THIẾT KẾ KHI CÓ NỘI LỰC.

NGUYÊN TẮC TÍNH TOÁN GIẰNG MÓNG :

KHI TÍNH KẾT CẤU GIẰNG MÓNG TA DỰA VÀO TÁC DỤNG CỦA GIẰNG TRONG HỆ KẾT CẤU CHUNG NHƯ SAU :

 1. CHỊU TÁC DỤNG CỦA LÚN LỆCH : GIẰNG MÓNG CŨNG TÁC DỤNG HỆ LÚN LỆCH TÂM CHO HỆ KẾT CẤU.
 2.  TÁC DỤNG  TƯỜNG XÂY : VÌ TƯỜNG XÂY CŨNG MANG MỘT LỰC NHẤT ĐỊNH NÊN TA PHẢI TÍNH TOÁN KĨ HỆ KẾT CẤU.
 3. TÁC DỤNG MOMEN LÊN CHÂN CỘT : GIỐNG VỚI KẾT CẤU MÓNG GIẰNG MÓNG CÓ TÁC DỤNG MOMEN LÊN CHÂN CỘT THEO ĐỘ CỨNG.
 4. TÁC DỤNG ĐẨY NỔI CỦA NỀN ĐẤT : CŨNG NHƯ DẦM TRONG HỆ SÀN DẦM KHI LÀM VIỆC SÀN TẦNG HẦM CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ĐẨY NỔI NỀN ĐẤT.
 5. TÁC DỤNG LỆCH TÂM NGẪU NHIÊN : KHI THI CÔNG CÓ THỂ PHÁT SINH NHỮNG SAI LỆCH NÊN THƯỜNG ĐƯỢC THIẾT KẾT SAO CHO TÂM MÓNG TRUNG VỚI VỊ TRÍ ĐẶT TẢI TRỌNG.
 6. TÁC DỤNG LỆCH TÂM : MÓNG CÓ THỂ THIẾT KẾ LỆCH TÂM THIẾT KẾ (NHÀ XÂY CHEN) VÀ LỆCH TÂM NGẪU NHIÊN (KHI ĐANG THI CÔNG).TÙY THUỘC VÀO TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ MÀ XÁC ĐỊNH ĐƯỢC TÁC ĐỘNG LÊN GIẰNG MÓNG.

CÔNG THỨC TÍNH TOÁN GIẰNG MÓNG :

CÔNG THỨC ÁP DỤNG ĐÚNG THEO QUY TRÌNH KỸ THUỘC :

 • KHI TẢI TRỌNG ĐÚNG TRỌNG TÂM : Ptb ≤ Rtc
 • KHI TẢI TRỌNG LỆCH TÂM : Pmax ≤ 1.2 Rtc(Ptb , Pmax : ÁP SUẤT ĐÁY MÓNG TRUNG BÌNH VÀ LỚN HƠN. Rtc : CƯỜNG ĐỘ TIÊU CHUẨN CỦA NỀN ĐẤT)R = m(A1/4 .γ.b+B.q+D.c)TRONG ĐÓ :

  B : CHIỀU RỘNG CỦA ĐÁY MÓNG.

         q : TẢI TRỌNG BÊN CỦA MÓNG.

         c : LỰC DÍNH ĐƠN VỊ CỦA NỀN ĐẤT.

         A1/4 , B, D : CÁC HỆ SỐ PHỤ THUỘC VÀO GÓC MA SÁT TRONG CỦA ĐẤT.

         m : HỆ SỐ ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC CỦA NỀN MÓNG ĐƠN.

TÓM  TẮT LẠI :

ĐÂY LÀ NHỮNG THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ GIẰNG MÓNG KHI BẠN NẮM VỮNG ĐƯỢC THÔNG TIN NÀY SẼ GIÚP ÍCH RẤT NHIỀU KHI BẠN MUỐN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CỦA MÌNH.

TRANG WEB KIẾN TẠO VIỆT SẼ KHÔNG NGỪNG CỐ GẮNG CẬP NHẬT NHỮNG THÔNG TIN MỚI NHẤT CHO BẠN.

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỒNG HÀNH VỚI BÀI VIẾT CỦA MÌNH HÃY NHỚ THEO DÕI CÁC BÀI VIẾT MỚI CỦA KIẾN TẠO VIỆT NHÉ.CHÚC BẠN THÀNH CÔNG.

⇒ Tham khảo thêm : TƯ VẤN XÂY DỰNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *